Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

1. Způsob plnění povinného podílu zaměstnáváním OZP v pracovním poměru

2. Způsob plnění povinného podílu odebíráním výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek

2.1. Odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek je pro účely plnění povinného podílu možno realizovat jen od subjektů uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, tj. od subjektů zaměstnávajících v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců více než 50 % OZP.


2.2. Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 vyhlášky tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí daného kalendářního roku. Výsledná částka se rovná počtu OZP, které je možno započítat do plnění povinného podílu.

3. Způsob plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu

 

 

Příklad: Zaměstnavatel zaměstnává 25 pracovníků - žádné OZP

 

Dle bodu 3

Způsob plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu

2,5 x průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku

2,5 x 25.903,- = 64. 757,5Kč 

Dle bodu 2

Způsob plnění povinného podílu odebíráním výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek

7 x průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku

7 x 25. 903,- = 181.321,-

Více informací naleznete na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí či v zákoně č. 435/2004Sb.

discover a large selection of amazewatches.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits fakerolex.is forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. every one of best swiss https://www.sellswatches.com/ has been given a remarkable watchmaking connotation. we have all the https://www.fake-watches.is. best https://www.richardmille.to is the ideal example of magnificence and type.