Politika společnosti

Společnost MILKOM SERVIS s. r. o.  je organizací zabývající se výrobou, tříděním, montáží a čištěním dílů za přispění zaměstnanců se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Dobré jméno organizace je podloženo letitou prací na budování společnosti založené na poctivém a seriózním jednání se zákazníky.

Systém managementu jakosti (QMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení.

Oblast řízení jakosti:

  • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti.
  • Služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti.
  • Základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
  • Naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu, ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce.
  • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků.
  • Společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky. Pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů.

 

Cíle společnosti MILKOM SERVIS s.r.o.:

Cílem společnosti je udržet si získané postavení na trhu,  Nastavit systém, který neumožní vyrobit a expedovat  špatný výrobek nebo provést nekvalitní službu. V průběhu všech činností zajistit bezpečnost a ochranu zdraví  všech zaměstnanců.