Správa budov

 • údržba travnatých ploch, zeleně a dřevin (sekání trávy + ekologická likvidace vzniklého odpadu, hnojení, postřik proti škůdcům, výsadba keřů a stromů …. )
 • vyřezávání náletových dřevin a jejich štěpkování
 • zimní údržba komunikací a chodníků (odhrnování a úklid sněhu, zajištění posypu komunikací a chodníků)
 • dodávky hygienických potřeb a zařízení
 • dodávky materiálů pro výrobní i nevýrobní činnosti (filtry, rohožový servis, kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, přípravky pro výrobu, materiály pro ČOV....)
 • drobné stavební úpravy
 • zemní a výkopové práce
 • třídění materiálů pro výrobu
 • zabezpečení prací ve výrobě
 • recepční služby, ostraha, revize, údržba vozového parku
 • správa odpadového hospodářství, obsluha plynových kotelen …..
 • ostatní spektrum „vnitřních služeb“